Aštuonios jogos pakopos 


1. JAMA. Moraliniai etiniai principai, kurie nurodo, ko nereikėtų daryti. Primena 10 Dievo įsakymų.
2. NIJAMA. Nurodymai, ką reikėtų daryti einant dvasinio tobulėjimo keliu. Vidinės disciplinos principai nuo higienos iki savišvietos.
3. ASANOS. Tai kūno pozos, sportiškoji jogos dalis.
4. PRANAJAMA. Energijos valdymas kvėpavimu. Sakoma, kad žmogui duotas fiksuotas kvėpavimų skaičius, naudokime juos prasmingai.
5. PRATJAHARA. Vidinė praktika. Protas nuraminamas, dėmesys nusistovi, mūsų jutimo organai stebi vidinį pasaulį.
6. DHARANA. Koncentracija, įgudimas valdyti dėmesį ir ketinimus. Tai proto koncentravimas į vieną objektą. Ilgi tokio susitelkimo periodai yra meditacija.
7. DHYANA. Sąmonės - stebėtojos ugdymas meditacijos metu. Stebimos mintys, jausmai, potyriai, garsai, iškylantys sąmonėje.
8. SAMADHI. Nušvitimas. Grynoji beribė sąmonė, protas skaidrus, be praeities įspūdžių ir minčių apie ateitį.