Bendravimas 


Judesiai, daiktai, kalba ir žodžiai, —
Bendraujame negrabiais ženklais.
Vadiname juos objektyviais,
Bet asmeniškumo neišvengiame.

Mes negalime bendrauti tiesiogiai mintimis ir todėl nuolat nesuprantame vienas kito. Judesiai, ženklai, ištartas ar užrašytas žodis — visi jie turi neteisingo suvokimo užtaisą. Daugybė to paties įvykio liudininkų nesutaria tą įvykį nusakydami. Kiekvienas iš mūsų skirtingai matome cirkininko triuką su kortomis. Taigi amžinai esame įkalinti savo subjektyvumo. Dao sekėjai tvirtina, kad mes suvokiame ne absoliučią tiesą, o tik įvairias dviprasmybes. Vieni tai vadina poezija, kiti menu. IŠ tikrųjų visas bendravimas yra sąlygiškas. Tie, kurie eina Dao keliu, yra realistai. Jie žino, kad žodžiai netobuli, ir neteikia jiems didelės reikšmės: ženklas nėra tikrovė.