Plaukikas 


Nors gyvenimas yra tik sapnas,
Elkis taip, lyg jis toks nebūtų.
Veik neslegiamas jo naštos.

Jūs galite suvokti gyvenimą kaip sapną, bet tai neišvaduoja jūsų nuo pareigos veikti. Gal tai ir ne jūsų pačių susikurtas sapnas, bet vis tiek turite į jį įsitraukti ir veikti tose gyvenimo fantazijose. Tame iliuziniame spektaklyje turite pasidaryti ir prodiuseriu, ir režisieriumi, ir aktoriumi. Kitaip plūduriuosite be tikslo. Meditacija — tai atsibudimas. Tik nedaugelis iš mūsų yra įgudęs išlikti nuolatinėje meditacijoje. Mes atsibundame ir sapnuojame, atsibundame ir sapnuojame. Prabudimo akimirkos yra tarsi plaukiko išnirimas įkvėpti oro — jis įkvepia būties alsavimo ir vėl panyra. Visi mes plaukiojame liūdesio jūroje, kapstomės iškildami ir panirdami, kol galutinai išsilaisviname. Pirmasis sunkumas, pasitaikantis dvasiniame kelyje, yra sąmonės suskilimas: mes jaučiame džiaugsmą susiliedami su Dao ir skausmą dėl kasdienio gyvenimo netobulumo. Nušvitimo akimirkomis aštriai pajuntame išorinio pasaulio netyrumą. Štai dėl ko kai kurie pradedantieji nusišalina nuo jo ir užsisklendžia savyje. Žmonės, įgiję tikrą dvasinę įžvalgą, susidoroja su Šiuo suskilimu. Jie gali gyventi ir dirbti šiame pasaulyje ir vis dėlto išlikti neįsivėlę į jį. Jie — patys tvirčiausi ir ramiausi plaukikai. Plaukia, o vandens paviršiaus beveik nesujudina. Iš šalies žiūrint, jų veiksmai atrodo kaip visų, nors nesukelia nereikalingo bangavimo.