Graibštas 


Retas graibštas mažai tepagauna.
Tankesnis pagauna daugiau.
Jei norite pažinti subtilybes,
Pasiruoškite susidurti ir su grubumu.

Ironiška, kad jūs, dvasiškai tobulėdami, tampate daug jautresni ir subtilesni, bet kartu ir labiau pažeidžiami grubumo. Ir vis tiek nelabai yra iš ko rinktis. Jeigu norite pajusti gyvenimo subtilumą, turite save taurinti. Bet tuomet ir grubumas žeis labiau. Retas graibštas iš tekančio vandens išgriebs tik lūženas ir didesnius akmenis. Tankus tinklelis pagaus smulkius daiktus, bet į jį taip pat įklius ir didesni. Kai kurie žmonės, bandydami išspręsti šią dilemą, tampa daugialypiai. Jie tarytum apsistato tinklais tinkleliais, nuo stambiausių iki smulkiausių, kad galėtų sučiupti viską, ką gyvenimas pasiūlo. Įprastiniu požiūriu tai, atrodytų, visai priimtina, bet, Dao požiūriu, tai didelis kliuvinys. Ką turime daryti? Jei liksime grubūs, susidursime tik su grubumu. Jei tapsime subtilūs, sugriebsime tai, kas tauru ir gera, bet būsime užversti ir griuvenomis. Jei tapsime daugialypiai, sukursime painiavą, kuri atskirs mus nuo Dao. Plaukti Dao tėkmėje su ja susivienijus — štai ko mums reikia. Tada mes daugiau nebesieksime nei ką nors sulaikyti, nei atmesti.