Suvienijimas 


Nori pažinti visuotinumą — būk ramus.
Nori pažinti išorę — būk veiklus.
Ir viena, ir kita kyla iš to paties šaltinio,
Viskas gyvenime yra vienis.

Visuotinio Dao reikėtų siekti esant ramios būsenos. Ten nėra nei grožio, nei bjaurumo. Kadangi Dao nesusideda iš priešybių, todėl jis ir vadinamas visuotinu. O šiame pasaulyje, priešingai, nėra nieko visuotino, nes visi dalykai, kuriuos patiriame, yra sąlygiški. Visuotinumo paieškos gali būti vienas iš didingiausių siekių, bet jūs negalite visą laiką sėdėti ant meditacijų pagalvėlės. Jums teks eiti ir tyrinėti patį gyvenimą. Tai bus išorinio Dao pažinimas — to Dao aspekto, kuris persmelkia visą būtį. Neatsisakykite tyrinėti dalykų, kurie jus domina. Kiekvienas įgūdis, kurį norite įvaldyti, turi būti išmoktas. Bet kuris dalykas, kuris sužadina smalsumą, turi būti patikrintas. Bet koks nesaugumo pojūtis turi būti įveiktas. Kiekvienas klausimas turi būti atsakytas. Jei to neatliksite, negalėsite laisvai sekti išoriškuoju Dao: kiekviena užsilikusi abejonė bus jums kliūtis. Iš pradžių atrodys, kad tarp meditacijoms skirto laiko ir mūsų išorinio gyvenimo jokio ryšio nėra. Tarp kitko, ir mokytojai nuolat primena skirtumą tarp to, kas dvasiška, ir to, kas socialu. Bet pagaliau jūs pasieksite tokį tašką, kuriame susijungs susikaupimo rimtis ir gyvenimiškas veiklumas. Tuomet jau nebesirūpinsite, ar gyvenimas, kurį gyvenate, yra dvasinis ar ne. Suvoksite — viskas tėra to paties vienio dalis.