Laimė 


Nesekime niektauziais vadais,
Kurie, pasinaudodami mirties baime,
Žada išganymo palaimą.
Jei mes iš tikrųjų laimingi,
Jie nebeturi ko pasiūlyti.

Vieni vadai bando laimėti ištikimybę bauginimais. Grasindami mirtimi, jie verčia žmones padoriai elgtis ir žada nuvesti juos į rojų. Kiti vilioja didingais pažadais. Jei nesi patenkintas — žada palaimą, jei jautiesi nepilnavertis — kalba apie sėkmę, jei vienišas — siūlo pripažinimą. Bet jei mes nebijome mirties ir esame laimingi, ką tokie vadai gali pasiūlyti? Dvasingumas yra kasdieninio gyvenimo esmė, o ne tai, ką teikia vadovas. Tikrasis dvasingumas yra išsivadavimas ne tik iš gyvenimiškųjų, bet ir iš religinių paklydimų. Jei mes išsivaduojame iš mirties baimės, sveikai gyvename ir suvokiame savo kelią, tai ir yra laimė, ir tada nereikia jokių netikrų vadų.