Slypėjimas 


Pranašai ir šventikai kalba apie Dao.
Dao esmė negali būti išdėstyta.
Ji yra paslaptinga
Ir negali būti pažinta studijuojant.

Kodėl religijos nyksta ir išsikvepia? Nes jos yra tik žmonių kūriniai. Pagaliau religija ir dvasingumas, nors ir susiję, nėra tas pat. Religija — žmonių ir kultūrų padarinys. Dvasingumas — tiesioginis žmogaus ryšys su Dao. Dažnai religijos išsigimsta — telieka paprasčiausi papročiai, apeigos, ritualai. Jos yra netobulos. Kai jų kūrėjai išdyla iš atminties, net ir švenčiausi jų žodžiai pamažu praranda galią. Mūsų dvasinės problemos iš esmės nesiskiria nuo mūsų pirmtakų — šiandieninės tiesos taip pat stokoja dvasingumo, kaip ir anksčiau. Kodėl? Todėl, kad visos tiesos remiasi Dao, o Dao — visada paslaptis, neatskleidžiama ir amžina. Mes galime užsiimti religiniais ieškojimais, bet į Dao sritį įžengsime tik tada, kai iš savo sąmonės pašalinsime viską, kas ją yra užtemdę. Kai taip atsitiks, nebereikės jokių religijų. Norint įgyti tikros dvasinės patirties, būtų kvailystė bandyti tapti religiniu vadu. Mes tik toliau kartotume tas pačias klaidas, kurias darė nesuskaičiuojama daugybė kitų ieškotojų. Kur kas geriau likti bevardžiais Dao sekėjais. Tada išvengsime socialinės priešpriešos.