Neliečiamybė 


Kiekviena dvasia — nepažeidžiama,
Bet kuri mintis gali būti asmeniška.
Pats didžiausias tikslas —
Surasti Šventumo šaltinį.

Bet kuris kūnas gali būti sužalotas ir sudraskytas j gabalus, bet dvasiai niekas negali pakenkti. J sąmonę įsibraunama tik tada, kai leidžiame, kad kiti mums darytų įtaką. Blogis gali užvaldyti pavergdamas mūsų kūną, jausmus ar protą, bet tai jis gali padaryti tik klasta. Štai dėl ko mums reikia atsiminti mūsų sielos šventumą. Mūsų mintys prildauso tik mums. Kol esame tvirtai nusistatę, blogis negali mūsų palenkti. įprasta manyti, kad kiti žmonės gali skaityti mūsų mintis ar kad dievai stebi kiekvieną mūsų judesį. Nei dvasinis mokytojas, nei psichiatras, nei dievas negali įžengti pro mūsų vidinius vartus, jei mes nuspręsime jų neįsi¬leisti. Be to, suvokę savo dvasios neliečiamybę, mes galime geriau save pažinti. Kiti už mus to nepadarys. Tą turime padaryti patys, t.y. turime gyventi nuolat dvasiškai susikaupę. Tik mes patys galime prasiskverbti į slapčiausias savo būties gelmes ir suvokti gyvenimo paslaptis.