Įvairovė 


Dievai turi daugybę veidų,
Bet tikrasis dieviškumas beveidis.

Pasaulyje dievų yra daugybė. Daoistai turi savo panteoną. Neatsilieka nuo jų budistai, induistai ir kitų religijų išpažinėjai. Islamas, judaizmas ir krikščionybė yra monoteistinės religijos, tačiau jų atšakos daug kuo skiriasi viena nuo kitos. Dao šalininkai tvirtina, kad kiekvienas žmogus dieviškumą supranta savaip. Taigi ar dievas yra vienas, ar jų yra daug? Tarp Dao sekėjų esama ir tokių, kurie sako, kad kiekvienas iš mūsų yra dievas. Aš esu dievas. Jūs taip pat esate dievas. Nieko nėra danguje, ir niekas nenugyvens gyvenimo už jus — tik jūs patys. Jei visgi tikite dieviškumu — puiku. Tai jūsų asmeninis pasirinkimas, jis rodo, kaip jūs suvokiate save. Bet anapus dievų įvairovės yra kažkas, ką mes vadiname absoliutu. Absoliutas neturi pavidalo. Todėl Dao yra bevardis ir beveidis. Negalime laikyti Dao savo dievu. Tai reikštų suteikti jam formą ir grąžinti atgal į pasaulį, kur begalės daiktų turi pavadinimus. Žodį „Dao" vartojame tik patogumo dėlei, bet iš tikrųjų mes turime omeny didelę paslaptį. Kol gyvename pavidalų pasaulyje, — ar sukamės pašėlusiu tempu profesinėje veikloje, ar blaškomės tarp daugybės pasaulio dievų, — mes vis dar ne su Dao. Tik atsikratę būties įvairovės ir radę neapibūdinamą absoliutą, pasieksime Dao.