Posūkis 


Būna dienų, kai tu ir aš jaučiamės
tarsi pamišę.
Mūsų pilvai kimšte prikimšti,
Širdys daužosi, protai snaudžia.
Nebegalime likti tokie kaip anksčiau.
Taigi keičiamės. Gyvenimas pasisuka
Sukurdamas paslaptingą piešinį.

Gyvenimas bėga. Jūs negalite grįžti atgal nei vienai minutei, nei dienai. Iš to kyla išvada: niekada nereikia trypčioti vietoje. Gyvenimas tęsis ir be jūsų, praeis pro jus beviltiškai palikdamas atsilikusius nuo įvykių. Dėl to turite gyventi aktyvų gyvenimą ir spėti kartu su juo. Nesižvalgykite atgal ir negrįžkite atgal. Būkite apsisprendę visada eiti pirmyn. Jei paskutiniu žingsniu ką nors laimėsite, pasirūpinkite, kad kitu žingsniu tą laimėjimą sutvirtintumėte. Niekada nepalikite savo pozicijų, kol neįsitikinsite, jog laikote rankose ką nors ne mažiau vertinga ar net geresnį, negu turėjote. Bet kaip nuspėti tinkamą momentą? Jį reikėtų nujausti. Kartais prieiname ribą ir nebegalime pakęsti esamos padėties. Kai taip atsitinka, keiskite viską, nekreipdami dėmesio, jog jaučiate kaltę, baimę ar dvejones. Tai — taškas, kai visas mūsų gyvenimas pasisuka ir krypsta nauja linkme. Pasinaudokime pasitaikiusia proga. Mūsų pažanga matuojama ne nueitu atstumu, o susidariusiu linijų ir kampų piešiniu.