Įvykdymas 


Įgyvendink savo svajones.
Stenkis dėl savo siekių.
Tik tuomet galėsi paneigti
Svajones ir siekius.

Kai kas tvirtina, kad nedera turėti siekių; juos prilygina godumui ir aistrai. Tačiau yra siekių, kurie kyla iš smalsumo ir dvasios troškulio. Tai asmeniniai siekiai — noras kažką sužinoti, ką nors nuveikti. Kol niekam nedaro žalos, tokie siekiai turi būti skatinami, o ne slopinami. Daugelį jaunų žmonių, pasiryžusių ko nors pasiekti, sulaiko jų bendraamžiai ar vyresnieji. Kartais jie turi tam svarbių priežasčių, bet dažniausias jie taip elgiasi iš baimės, neišmanymo ar pavydo. Niekas neturėtų jūsų stabdyti, kai ryžtatės įgyvendinti savo gyvenimo tikslus. Jei ką darote, darykite iš visos širdies. Štai jums keletas patarimų. Pirma, turite suprasti — nieko nėra amžina. Pasiektas tikslas gali pasidaryti jums nebeįdomus. Ir tegu. Vadinasi, jūsų susidomėjimas išblėso, dabar galite imtis ko nors kito. Antra, siekiai neturi nulemti jūsų gyvenimo. Svarbiausi yra esminiai jūsų ieškojimai, visi kiti jūsų tikslai yra antraeiliai. Pagaliau turite suprasti, kad tarp kitų būtinai padarytinų dalykų yra ir visų baimių įveikimas. Kai tai atliksite, daugiau jums niekas nebepastos kelio į tikrą dvasingumą.