Tyla 


Ieškoki tylos.
Džiaukis tyla.
Garbinki tylą.

Kai kelyje į Dao pasieksite pažangos, vis labiau ir labiau ieškosite tylos. Ji jums bus didžiulė parama, nepaprastas paguodos ir ramybės šaltinis. Atradus vienatvę ir tylumą, širdį užlies didžiulis džiugesys. Jums nebereikės nei gintis, nei pulti, jūs galėsite būti iš tikrųjų atviras. Jus apims palaima, nuostaba, pagarba, lyg susidūrus su kažkuo neapsakomai tyru ir šventu. Jūs pajusite pagarbą tylai ir ramybei, kuri, ko gero, aplenkia daugelį. Tai — Dao grožis.