Skaičiai 


Vienas duoda pradžią dviem, du — trims,
Trys duoda pradžią dešimčiai tūkstančių.
Vienas šimtas ir aštuoni užbaigia vieną ciklą.
Nuolatinis sukimasis — visų dalykų pradžia.

Šiandien yra šimtas aštuntoji metų diena. Kodėl skaičiai tokie svarbūs tiems, kurie seka Dao? Net ir mūsų laikais, kai skaičiai labiau tarnauja finansams ir technikai, dar yra žmonių, garbinančių skaičius su pigiu misticizmu, t.y. prietaringumu. Skaičiai sudaro uždarą paslaptingą pasaulį. Jį verta tyrinėti ir panaudoti. Dao sekėjai kai kuriems skaičiams suteikia ypatingą reikšmę. Vienas — tai vienybė su Dao. Du — dvilypumas. Trys — netolygumas, sukeliantis judėjimą. Keturi — metų laikai. Penki dėmenys kuria pasaulį. Šeši — kūno dalys: rankos, kojos, galva, liemuo. Septyni — dylančio mėnulio diena pagal mėnulio kalendorių. Aštuoni — ateities spėjimų skaičius. Devyni — gyvenimo skaičius. Dešimt žymi dangaus ciklus. Metuose yra dvidešimt keturi tarpsniai su jiems būdingais bruožais. Trisdešimt šeši yra šeši kvadratu. Šimtas aštuoni yra trys ciklai po trisdešimt šešis ir sudaro didįjį ciklą, bet yra ir daugiau jam priskiriamų ezoterinių prasmių. Skaičiai tėra tik ženklai, kurie padeda žmonėms suvokti visatos tvarką. Jie daug tikslesni už žodžius. Bet argi Dao šneka? Skaičius svarbu įvaldyti, bet pasistenkite žvelgti toliau skaičių ir žodžių — į tikrąją realybę, kurią jie nusako.