Intelektas 


Mokslininkai, apsvaigę nuo žodžių ir
neaiškių prasmių,
Audžia atitikmenų nulemtą prasmių raizginį
Paprasta patirtis jų nedomina.
Atsižadėk išsimokslinimo — ir pasaulis taps puikesnis.

Daugelis žmonių bando pažinti Dao intelektu. Jie gėrisi tūkstančiais atitikmenų, ieško panašumų visose pasaulio religijose, organizuoja mokslines diskusijas susižavėjusiems klausytojams. Tačiau jie priartėtų prie tiesos daug greičiau, jei remtųsi patyrimu. Intelektas iš prigimties yra dualistinis. Jis skaido ir kuria naujus sąvokų ryšius, kuriuos vadina prasmėmis. Toks analitinis mąstymas, lyginant su Dao, yra neapsakomai ribotas. Dao yra neracionalus, nenusakomas ir neapskaičiuojamas. Nors dauguma Dao šalininkų išsilavinę, jie taip pat supranta, kad intelektas tėra tik vienas iš daugelio būdų priartėti prie Dao. Sakoma — turime atsižadėti išsimokslinimo, bet ne tam, kad liktume bukapročiai, o kad ieškotume sąmoningumo, viršijančio intelektą. Privalome mokytis, bet ne tiek, kad atmestume patyrimo ir meditacijos svarbą. Jei suderinsime intelektą ir tiesioginę patirtį su meditatyvia sąmone, tai mums niekas nekliudys suvokti tikrovės be žodžių.