Įsisavinimas 


Žmonės mano, jog mokytis jiems
nereikia,
Prieinama tiek daug informacijos.
Tačiau žinojimas yra daug daugiau
Nei informacijos sankaupa.
Tik išmintingieji greitai susivokia.

Dar niekad nebuvo tiek daug prieinamos informacijos kaip mūsų dienomis. Viduramžiais kelios knygos galėjo atstoti visų žinomų dalykų enciklopediją. Tironas savo pavaldinius galėjo laikyti tamsybėje tiesiog užrakinęs arba sunaikinęs biblioteką. Dabar mums prieinamas milžiniškas informacijos kiekis. Kai kurie žmonės pervertina informacijos reikšmę. Jiems atrodo, kad, esant po ranka tokiai jos gausybei, nebūtina mokytis — kai ko nors prireiks, galėsime tuoj pat susirasti. Bet gyvenimas bėga per daug greitai, kad galėtume būti tingūs. Vis didėjant informacijos srautui, tolygiai didėja ir sprendimų priėmimo greitis. Negalime pasyviai laukti; turime taip įsisavinti žinias, kad suvoktume gyvenimo reiškinių esmę. Jau buvo minėta, kad vidutinių gabumų žmogus išnaudoja tik dešimt procentų savo protinių galimybių, o genijus — tik penkiolika. Taigi mes tikrai turime kur judėti toliau, jei tik išlaisvintume slypintį mumyse potencialą. Tam reikia išsilavinimo, patirties ir pasiryžimo. Niekada nenustokite mokytis, tyrinėti, nevenkite rizikos. Būkite kaip senovės tyrinėtojai. Jų niekad nepranoks tie, kurie tik perskaito knygose jų darbų aprašymus.