Vaikystė 


Ne! Ne! Ne! —
Tai sužlugdo vaiką.

Vaikai — viena iš didžiausių brangenybių mūsų gyvenime, ir vis dėlto dažnai su jais blogai elgiamasi, jie skriaudžiami. Jei esate tėvai, tai svarbiausias jūsų uždavinys — ugdyti vaikus kuo mažiausiai juos žeidžiant. Svarbiausia yra tvirtumas, nuoseklumas ir kantrybė. Be abejonės, bus atvejų, kai turėsite padaryti vaikui pastabą norėdami apsaugoti jį nuo klaidų ir blogų įpročių. Tačiau susidūrę su vaiko smalsumu, savitumu ar veržlumu, negalite jo varžyti. Šiais atvejais neteisinga sakyti „ne". Yra legenda apie vagį, įsmukusį į dangų ir nugvelbusį persikų, suteikiančių nemirtingumą. Sugrįžęs žemėn, vagis jau buvo juos bevalgąs, bet netikėtai sutiko du mažus berniukus. Patrauktas jų sumanumo, jis uždavinėjo jiems mįslę po mįslės apie svarbiausius gyvenimo klausimus, o šie atsakinėjo su žaismingu lengvumu. Vagis nusprendė pasidalinti persikais su berniukais — ir jie visi tapo nemirtingi. Jei tų berniukų smalsumas būtų buvęs užslopintas ankstyvoje vaikystėje, ar jie būtų taip guviai atsakinėję? Jei vagis buvo malonus vaikams, tai kodėl mes negalėtume būti tokie? Ir jei vaikams nebūtų pasitaikiusi proga, ar būtų jie galėję tapti nemirtingi?