ŠOKIO–JUDESIO TERAPIJA
Jei tu pats nesušoksi savo gyvenimo šokio, kas jį tada sušoks /Gabrielle Roth/ Šokio–judesio terapija tinka visoms amžiaus grupėms, ji taikoma tiek individualiai, tiek grupinei terapijai. Apranga – nevaržanti judesių, judame su kojinėmis arba basi.
Kiekvienas užsiėmimas turi savo temą ir tikslus, kurie yra aptariami užsiėmimo pradžioje. Tačiau temos būna pakankamai plačios, tad kiekvienas dalyvis gali joje surasti tai, kas jam šiuo metu įdomu, aktualu ar naudinga. Paprastai užsiėmimas turi savo struktūrą, kurią sudaro judesio terapeuto parinkti pratimai kūnui sušildyti ir išjudinti, taip pat pratimai ir užduotys iškeltų temų atskleidimui bei patirtį integruojantys baigiamieji pratimai. Užsiėmime mes daugiausia judame, parenkami grupės poreikius atitinkantys šokio terapijos pratimai, kurie apima judesį nuo labai lėto iki pakankamai ritmingo ir dinamiško. Taip pat skiriamas laikas meditatyviam įsiklausymui į save – ramybėje ar lėtame, takiame judesyje. Dalis pratimų atliekama individualiai, kiti pratimai grupiniai ar poriniai. Kadangi šokio terapijos užsiėmimuose atsipalaiduoja kūnas ir išgyvenamos įvairios emocijos, gaunamos įžvalgos, ateina naujos mintys, yra skiriama laiko aptarti patirtį ir galimybes perkelti norimą patirtį į gyvenimo realybę.
Per šiuos užsiėmimus jūs galėsite geriau susipažinti su savo kūnu, priimti jį tokį, koks yra. Mokysimės įsiklausyti į save nevertinant pagal įprastus kriterijus. Kai saugioje aplinkoje leidžiame kūnui judėti, jis atranda natūralius ritmus ir unikalius judėjimo būdus. Tik šokdami santarvėje su savo kūnu, t.y. įsiklausydami į kūną ir leisdami kūnui ar konkrečioms kūno sritims mus vesti šokyje, galime išgyventi natūralų judėjimo džiaugsmą ir malonumą, atpalaiduoti įtampas ar jas atpažinti, išlaisvinti sukaustytas kūno sritis.
Šokis – tai meninis apibendrinimas, egzistuojantis virš realybės tam, kad pasisakyti žymiai aukštesniu lygmeniu: žmogaus emocijų, įvaizdžiais ir alegorijomis. Šokis reikalauja tiesioginio bendravimo, nes jį pateikia ir priima pats žmogus, o išraiškos instrumentas yra žmogaus kūnas, kurio natūralūs judesiai sudaro šokio medžiagą. Tai vienintelė medžiaga, kokią jis turi ir pats ja naudojasi.
ŠOKIO TERAPIJOS NAUDA:
Šokis sąlygoja kontakto tarp jausmų ir judesių suvokimą. Jis yra išraiškingas, leidžia išlaisvinti užslopintus jausmus ir tyrinėti užslėptus konfliktus, kurie gali būti psichinės įtampos šaltiniu. Šokio terapijos užsiėmimų metu suvokiamas ryšys tarp jausmų ir judesių. Atliekant šokio judesius sumažėja įtampa fiziniu lygmeniu.
Lavinamas kūno ir jo galimybių supratimas, praplečiant žinomų judesių repertuarą, lavinant koordinaciją ir harmoningą judesių atlikimą. Tai sąlygoja fizinę ir emocinę sveikatą.
Formuojama savivertė, teigiamas požiūris į savo kūną. Tai padeda susidaryti patrauklesnį savo kūno įvaizdį, kas tiesiogiai įtakoja teigiamą savęs ir savojo aš vertinimą.
Lavinami bendravimo ir socialiniai įgūdžiai, sudarant kūrybinius ryšius, įveikiant bendravimo barjerus.
Magiškas ratas. Formuojami grupinio darbo įgūdžiai. Lavinamas gebėjimas bendradarbiauti, naudojant žaidimus, ritmiškų judesių išbandymą, eksperimentavimą su gestais ir judesiais, neverbalinį bendravimą.